Skagen 2

Att den lilla fiskestaden med bara åttatusen invånare är känd över hela världen beror till stor del på – ljuset. Regionen som omgärdas av hav på två håll är känt för sitt mycket säregna ljus, som inte bara inspirerat hela Nordjylland att kalla sig Ljusets Land, utan även var inspirationskällan till de konstverk från 1870- och 1880-talen som namngivit hela konstnärs-gruppen Skagenmålarna och nu utgör en väsentlig del av Danmarks konstskatt.

På Danmarks nordligaste spets, med Skagerrak i nordväst och Kattegatt i nordöst, ligger Skagen. Namnet är detsamma på staden, som förstås är landets nordligaste, samt på området som omgärdar den.

Att den lilla fiskestaden med bara åttatusen invånare är känd över hela världen beror till stor del på – ljuset. Regionen som omgärdas av hav på två håll är känt för sitt mycket säregna ljus, som inte bara inspirerat hela Nordjylland att kalla sig Ljusets Land, utan även var inspirationskällan till de konstverk från 1870- och 1880-talen som namngivit hela konstnärs-gruppen Skagenmålarna och nu utgör en väsentlig del av Danmarks konstskatt.

snabbkredit-400-ny